Hygienická a organizační opatření pro období přípravy žáků
při prezenční výuce (konzultacích) v budově školy od 11. 5. 2020

I. HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Cesta do školy a ze školy:

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, t.j. rouškou
 • Dodržení odstupu 2 metry od ostatních osob

Příchod ke škole a pohyb před školou:

 • Před školou dodržovat odstup minimálně 2 m od ostatních osob
 • Dodržovat povinnost zakrytí úst a nosu rouškou
 • Řídit se pokyny pověřených zaměstnanců školy, kteří budou organizovat vstup do budovy školy

Vstup do budovy školy:

 • Každému žákovi bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem, při teplotě 37st. a vyšší nebude povolen vstup do budovy
 • Každý žák si ošetří ruce připravenou dezinfekcí
 • Každý žák odevzdá pověřenému pracovníkovi školy vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, případně ho vyplní na místě – bez tohoto prohlášení nebude žák do školy vpuštěn
 • Po přezutí v prostoru šaten se žák přemístí nejkratší cestou do určené učebny
 • Každý žák bude z domova vybaven minimálně 2 ks ochranných roušek a igelitovým sáčkem na jejich uložení

V budově školy:

 • Ve společných prostorách se žáci budou pohybovat velmi omezeně, pouze v případě návštěvy toalety, přestávky apod. V případě příznivého počasí bude pro přestávky možné využít i venkovní prostor v zadním traktu školy, ale je vždy třeba dodržovat minimálně 2 m odstup od dalších osob a v každém případě, kromě konzumace jídla či pití, je nutné zakrytí úst a nosu rouškou.
 • Stravování nebude ve škole zajišťováno a také nápojové automaty fungují v omezeném provozu, proto je nutné zajistit si občerstvení z domova.

Ve třídě:

 • Neprodleně po příchodu do učebny si každý žák důkladně umyje ruce tekutým mýdlem a použije dezinfekci. Tyto prostředky budou k dispozici ve všech učebnách a na toaletách.
 • Učebny jsou uspořádány do maximálního počtu 12 osob, abychom dodrželi doporučený odstup mezi žáky
 • Nošení roušek, případně jejich odložení do igelitového sáčku řídí přítomný učitel, při jejich odložení musí být vždy dodržen odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru)
 • Přítomný učitel zajišťuje průběžné větrání, případně intenzivně každou přestávku.
 • Přítomný učitel vede evidenci o docházce žáků – jmenovitě v každém konzultovaném předmětu

Podrobné pokyny:

 • Metodiku vypracovalo MŠMT ČR, ke stažení ZDE


II. ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

 1. Rozvrh konzultačních hodin je uveden dále v harmonogramu ZDE a to na období od 11. 5. 2020 do 15. 5. 2020. Na další období, nejdéle do 29. 5. 2020, bude rozvrh doplněn (upraven) během příštího týdne, podle případných potřeb a požadavků žáků.
 2. Jmenovité složení skupin uvedených v rozvrhu zašle Ing. Procházka do školních e-mailových schránek učitelů a žáků během 7. 5. 2020.

V Praze dne 7. 5. 2020                                                                 Mgr. Jiří Bernát, v. r.

                                                                                                            ředitel školy

7.5.2020© 2013 - 2020, Střední průmyslová škola na Proseku.