Exkurze rozvodna Chodov

V úterý 25. 6. 2019 byla třída 3EA a další vybraní žáci z 1. a 2. ročníku společně s vyučujícím Ing. Vladimírem Křivkou v rámci předmětu Elektrotechnika a elektronika na exkurzi v rozvodně Chodov – ČEPS a.s.

Studenti se dozvěděli o činnostech společnosti ČEPS a.s, která provozuje elektroenergetickou přenosovou soustavu ČR. V rámci exkurze jsme prošli vnitřní i venkovní část rozvodny. Jedná se o zapouzdřenou rozvodnu s plynem fluoridem sírovým. Během prohlídky nám zaměstnanec ČEPSu vysvětlil schéma zapojení rozvodny, princip funkce jednotlivých zařízení např.:vysvětlen princip vypínače, odpojovače a objasněn rozdíl mezi nimi, princip a důležitost bleskojistek, rozdílových ochran, měřících transformátorů napětí a proudu. Dále jsme viděli záložní dieselgenerátor a čistírnu dešťové vody. Během výkladu u transformátorů jsme se dozvěděli o jejich transportu, uvedení do provozu, údržbě během provozu, automatickém řízení odboček. Na konec jsme viděli přes plot i rozvodnu PRE, kde byli k vidění vysílače HDO – hromadného dálkového ovládání a byl nám objasněn jeho princip a využití. Exkurze byla vhodným doplněním obsahu výuky předmětu Elektrotechnika a elektronika.

Ing. Vladimír Křivka, Ph.D.

3.7.2019

Archivy© 2013 - 2023, Střední průmyslová škola na Proseku.