ERASMUS+ Odborné praxe v Německu – vybraní žáci

Pro školní rok 2017/2018 získala naše škola grant na projekt Erasmus+ 2017-1-CZ01-KA102-035040 na odbornou praxi našich žáků ve Spolkové republice Německo.

Výběrová komise ve složení třídní učitelka RNDr. Hana Bezděková, učitelé odborných předmětů Ing. Vladimír Křivka a Ing. Richard Černý a učitelka německého jazyka Ing. Kateřina Dušáková vybrala z přihlášených zájemců po posouzení studijních výsledků, chování a zájmu o studium pro účast na odborné praxi tyto žáky:

z 3 EA:
Vojtěch Hruška
Jan Zmátlo
Filip Mlejnek
Marek Vlk
Tomáš Honner
 
z 3 EB:
Marek Klympuš
Mikuláš Barták
Marek Prokop
 
Odborná praxe proběhne v Drážďanech ve dnech 20. 05. – 01. 06. 2018 a účastníci obdrží po ukončení certifikát od SBH Südost GmbH a Europass-mobility. Pobytové náklady a cestovné budou hrazeny z grantu.

1.11.2017

Archivy© 2013 - 2023, Střední průmyslová škola na Proseku.