Doplňovací volby do školské rady

V listopadu 2020 končí funkční období jednomu členovi školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a dvěma členkám zvoleným pedagogickými pracovníky školy.

V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, proběhnou při třídních schůzkách dne 3. 12. 2020 volby do školské rady, v případě nemožnosti volby prezenčním způsobem z důvodu hygienických nařízení příslušných orgánů, proběhne volba formou hlasování „per rollam“ elektronicky.

Oprávnění voliči obdrží jména uchazečů  a jejich stručnou charakteristiku prostřednictvím elektronické pošty do 23. 11. 2020.

21.10.2020© 2013 - 2020, Střední průmyslová škola na Proseku.