Doplňovací volby do Školské rady – aktualizace původního oznámení

Na základě Opatření MŠMT ze dne 29. října 2020 se funkční období dříve uvedených členů Školské rady, kterým měl skončit mandát v listopadu 2020, prodlužuje tak, že skončí do 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu.
Jakmile dojde k ukončení nouzového stavu, bude vyhlášen nový termín doplňovacích voleb.

V Praze dne 2. 11. 2020                                                                    Mgr. Jiří  B e r n á t, v. r.
                                                                                                                  ředitel školy

2.11.2020© 2013 - 2020, Střední průmyslová škola na Proseku.