Den reaktorovým fyzikem

Podzimní akci Den reaktorovým fyzikem pořádala FJFI ČVUT v Praze. Žáci středních škol, kteří měli zájem se zúčastnit dostali při registraci 7 otázek na základě kterých organizátoři akce vybrali 40 žáků, kteří se akce zúčastnili. Z naší školy byli vybráni hned 2 žáci (oba ze třídy 3EA), kteří 20. 11. 2019 program Den reaktorovým fyzikem úspěšně absolvovali. Během dne byli žáci na 3 přednáškách a na prohlídce jaderného reaktoru VR-1. Odpoledne žáci měřili 2 úlohy přímo na reaktoru: 1) Rozložení hustoty toku neutronů po výšce aktivní zóny reaktoru, jinak řečeno jak se mění množství neutronů po výšce aktivní zóny reaktoru, 2) Vliv varu na chování reaktoru.

Jarní termín akce bude v březnu 2020. Pro více informací kontaktujte Ing. Vladimíra Křivku, Ph.D. na vladimir.krivka@sps-prosek.cz

Akce je určena pro žáky vyšších ročníků se zájmem o jadernou fyziku a energetiku.

Ing. Vladimír Křivka, Ph.D.

26.11.2019

Archivy© 2013 - 2023, Střední průmyslová škola na Proseku.