1EA na exkurzi ve Spolaně

Ve středu  26. 6. 2019 byla třída 1EA na exkurzi ve Spolaně Neratovice. Konkrétně jsme navštívili závod energetického a vodního hospodářství, velín závodu PVC a čistírnu odpadních vod.

Při návštěvě Spolany jsme se dozvěděli o možnostech profesního uplatnění, možnosti dlouhodobé praxe, o historii a produktech firmy Spolana. Před vstupem do areálu jsme byli vybaveni osobními ochrannými prostředky (plášť, helma, brýle, plynová maska). Navštívili jsme uhelnou teplárnu (kombinovaná výroba elektřiny a tepla), kde jsme se dozvěděli o celém procesu výroby elektrické energie v uhelných elektrárnách. Nejvíce studenty zaujal kotel, mlecí mlýny na uhlí, hala s parními turbínami, turbogenerátory, vykládka uhlí z železničních vagónů, mechanické odlučovače popílku a klimatizovaný velín. Dále jsme navštívili čistírnu odpadních vod s velínem, kde nám byl vysvětlen princip biologického a chemického čištění odpadních vod. Nakonec jsme navštívili velín závodu PVC, kde žákům byl stručně vysvětlen výrobní postup a řízení při výrobě PVC.

Exkurze vhodně doplnila výuku předmětu Elektrotechnika a elektronika, Úvod do automatizační techniky, Chemie a ekologie. Návštěva Spolany byla motivační pro další studium zejména v předmětech Části a mechanismy strojů, Elektrotechnika a elektronika a Mechatronika.

Ing. Vladimír Křivka, Ph.D.

Letecký snímek chemického závodu Spolana Neratovice.
.

3.7.2019

Archivy© 2013 - 2023, Střední průmyslová škola na Proseku.