Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2023/2024 budou zveřejněny dle registračních čísel 2. 5. 2023 po 12 hodině. Zveřejněni budou pouze přijatí uchazeči. Nepřijatým uchazečům bude zaslán dopis o nepřijetí poštou, případně datovou schránkou.

Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů, kteří splní podmínky přijímacího řízení, se mohou proti tomuto rozhodnutí odvolat až na základě doručeného rozhodnutí o nepřijetí.

19.4.2023

Archivy© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.