Zřízení přípravného výboru pro doplňovací volby do Školské rady (Změna složení)

Pro doplňovací volby do Školské rady z důvodu konce funkčního období  jednoho člena  Školské rady zvoleného za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky zřizuji přípravný výbor ve složení:

Bc. Petr Chadima   předseda výboru
Mgr. Ivana Svobodová   členka výboru
Mgr. Kamila Korandová   členka výboru

Termín voleb stanovuji na 23. 6. 2022 – 8.00  –  18.00 hodin

Volební urna bude umístěna v recepci školy.

Volby proběhnou prezenční formou.

Přípravný výbor se ve své činnosti řídí Volebním řádem pro volby členů Školské rady, který byl vydán usnesením Rady HMP č. 0330 z 22. 3. 2005 a doplněn usnesením Rady HMP č. 358 z 31. 3. 2009.

V Praze dne 23. 5. 2022                                                                      Mgr. Jiří Bernát, v. r.
                                                                                                             ředitel školy

23.5.2022

Archivy© 2013 - 2022, Střední průmyslová škola na Proseku.