Závěrečná exkurze v rámci DofE Jaderné dovednosti ČEZ

12. 5. 2023 proběhla závěrečná exkurze v JE Dukovany v rámci DofE Jaderné dovednosti, které se zúčastnili vybraní žáci naší školy (Michal Pancl a Dominik Novotný – 3Ea) společně s vyučujícím Ing. Vladimírem Křivkou, Ph.D. Během tří měsíců žáci pilně studovali zaslané materiály o jaderné elektrárně od společnosti ČEZ. Součástí jaderné dovednosti byly i 3 exkurze v JE Dukovany (primární okruh, sekundární okruh a elektro). Na závěrečné exkurzi jsme viděli třífázový synchronní generátor, přivedení budícího proudu na rotor generátoru přes uhlíkové kartáče, vyvedení elektrické energie z elektrárny přes blokový transformátor do sítě a sklad použitého paliva. Na závěr proběhlo celkové zhodnocení všemi účastníky a obdrželi jsme certifikáty o absolvování DofE Jaderné dovednosti ČEZ.

Kurz Jaderné dovednosti byl zajímavou zkušeností. Získali jsme nové cenné znalosti a podívali jsme se do míst, kam se podívá jen málokdo a utvrdilo nás to, že největší důraz v JE Dukovany je na jadernou bezpečnost. JE Dukovany patří dlouhodobě podle měřítek WANO (World Assotiation of Nuclear Operators) mezi pětinu nejlépe provozovaných jaderných elektráren na světě.

Ing. Vladimír Křivka, Ph.D.

1.6.2023

Archivy© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.