Workshopy: MIGRAČNÍ INTEGRACE A MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

Ve spolupráci s Integračním centrem Praha byly realizovány ve dnech 2. a 3. 11. 2023 pro všechny žáky 3. ročníků naší školy dvouhodinové workshopy na téma: MIGRAČNÍ INTEGRACE A MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST.

Workshopy byly vedeny zkušenými lektory, kteří měli vlastní zkušenost s integrací do české společnosti. Zjišťovali, jak žáci vnímají a co si myslí o problematice předsudků. Poté byli žáci rozděleni do skupin a každá skupina obdržela tablet, kde byla spuštěna online úniková hra Příšerky v hlavě. Zážitkovou a atraktivní formou byli vedeni k tomu, aby se naučili ověřovat pravost informací na internetu, analyzovali mediální sdělení, rozvíjeli kritické myšlení a toleranci. Zároveň jim byla poskytnuta příležitost dozvědět se více o cizincích žijících v České republice díky interakci s lektory cizinci. V závěru workshopu následovala reflexe, kde žáci zhodnotili, co si z aktivity odnášejí a které informace byly nové či překvapující.

Žáci i vyučující, kteří se workshopů zúčastnili, hodnotili workshopy celkově velmi kladně. Díky přístupu lektorů je hodnotili jako srozumitelné, konkrétní, dokonale připravené a promyšlené.

Mgr. Martina Kuštová
výchovná poradkyně a školní metodička prevence

6.11.2023

Archivy© 2013 - 2023, Střední průmyslová škola na Proseku.