Výsledky školního kola Olympiády v českém jazyce

Letošní školní kolo Olympiády v českém jazyce se uskutečnilo ve středu 28. 11. 2018. Zúčastnilo se ho celkem 30 žáků z 1. až 3. ročníků, kteří byli vybráni vyučujícími českého jazyka nebo sami projevili zájem o účast.

Žáci řešili zadané jazykové úkoly (za správné řešení mohli získat maximálně 30 bodů) a psali dle vlastního uvážení volný slohový útvar zpracovaný formou prózy na téma: Stojím tu už celá staletí (bodové hodnocení za slohovou úroveň textu bylo 10 bodů a za jazykovou a pravopisnou správnost projevu také 10 bodů).

Výsledková listina je k nahlédnutí u všech vyučujících českého jazyka. Do obvodního kola Olympiády v českém jazyce, které se uskuteční ve středu  30. 1. 2019, postupují 2 žáci (1. místo: žák ze třídy 1S, 2. místo žák ze třídy 3Eb,3. místo: žák ze třídy 3ITa = náhradník).

Vítězům blahopřejeme! V hodinách ČJL jim budou předány drobné ceny.

Všem zúčastněným žákům děkujeme za odvahu vyzkoušet si své znalosti ze svého mateřského jazyka.

garant OČJ: Mgr. Martina Kuštová

8.1.2019© 2013 - 2019, Střední průmyslová škola na Proseku.