Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Podrobné výsledky přijímacího řízení naleznete ZDE

Strojírenství – Počítačová podpora konstruování – seznam přijatých uchazečů

Vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání je možné osobně dne 25. 5. 2022 od 12.00 do 15.00 hodin a 26. 5. 2022 od 8.00 do 16.00 hodin, další den bude odesíláno poštou. Rozhodnutí, která nelze doručit, budou na poště uložena po dobu 10 dnů (§ 24 odst. 1 správního řádu). Poté budou považována za doručená!

Zápisové lístky je možné odevzdávat osobně od 25. 5. 2022 do 7. 6. 2022 (pouze v pracovní dny) vždy od 8.00 do 16.00 hodin, v pátek od 8.00 do 14.00 hodin.

S ohledem na nepřijaté uchazeče a jejich potenciální šanci být přijatý ke vzdělávání za žáka, který se rozhodl do naší školy nenastoupit, žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby zápisový lístek odevzdali co nejdříve, případně nám co nejdříve oznámili, např. mailem (daniela.milotova@sps-prosek.cz), že jejich syn/dcera na naši školu nenastoupí.

V Praze dne 24. 5. 2022                                                                    Mgr. Jiří Bernát, v. r.
                                                                                                                 ředitel školy

24.5.2022

Archivy© 2013 - 2023, Střední průmyslová škola na Proseku.