SPŠ na Proseku se stala první Loxone akademií v ČR

Střední průmyslová škola na Proseku se stala prvním akreditovaným školicím střediskem společnosti Loxone v ČR, která se zabývá vývojem systémů pro inteligentní budovy.

Systémy inteligentních budov (IB) jsou dynamicky se rozšiřující oblastí techniky, která přináší uživatelům větší komfort bydlení a také značné úspory energií. Začleněním systémů IB do výuky škola reaguje na aktuální poptávku trhu práce, rostoucí požadavky na úroveň bydlení a životní styl jako takový, a na moderní trendy automatizace. Výuka IB je nyní nově zařazena do oboruMechatronika, kde pokryje jednu z nej­zajímavějších oblastí nevýrobního sektoru automatizovaných systémů.

První vlaštovkou výuky oblasti IB na naší škole je model inteligentního domu HID 1.0, který umožňuje simulovat řízení světel, topení, oken a žaluzií, zabezpečovacího systému a multimedií, s možností ovládání pomocí počítače, operátorského panelu a SMS. Model je aktuálně řízen programovatelným automatem Mitsubishi. Během prázdnin ale vznikne dalších pět výukových modelůurčených pro řízení Miniserverem Loxone, které lépe využijí jeho schopnosti- například spojité řízení topení a klimatizace, světelných scén, jednoduché programování a ovládání. Společnost Loxone škole do začátku zapůjčila výukový kufřík, na kterém si mohou učitelé i žáci systém vyzkoušet.

Miniserver je v podstatě srdcem celého systému domácí automatizace Loxone. Jedná se o centrálu podobnou programovatelným automatům (PLC), avšak zaměřenou na funkci řízení prvků inteligentního domu a s mnohem jednodušším a intuitivnějším programováním i ovládáním než u většiny PLC. Navíc disponuje vlastním webovým serverem a veškeré softwarové nástroje pro konfiguraci, simulaci a ovládání jsou poskytovány zdarma ke stažení na webových stránkách společnosti.

Žáci oboru Mechatronika se budou učit programovat systém Loxone Miniserver v rámci předmětu Praxe a po úspěšném absolvování výuky získají od společnosti Loxone certifikát, který jim otevře řadu zajímavých pracovních příležitostí nejen u nás, ale i v zahraničí. Výuka systému Loxone a možnost získání certifikátu je samozřejmě dostupná i zájemcům z ostatních oborů, tedy všem žákům naší školy.

Loxone je rakouská společnost, která začala své produkty prodávat v roce 2010 a její výrobky a řešení putují do celého světa. Za tuto krátkou dobu se jí povedlo realizovat více než 20.000 instalací a získat více než 3.000 partnerů, kteří instalují její systém. Za poslední dva roky se pro systém Loxone pouze v ČR a SR rozhodlo více než 600 majitelů nemovitostí a řadí se tak na špičku českého a slovenského trhu. Společnost Loxone se totiž při vývoji produktů zaměřila na jednoduchost, cenovou dostupnost a také otevřenost. Zákazníci oceňují pohotový přístup, rychlou bezplatnou podporu a vysokou spolehlivost produktů. Obrovskou výhodu systému Loxone spatřujeme také ve snadném ovládání prvků inteligentního domu pomocí smartphonů, tabletů, nebo přes internet, kdy uživatel nepotřebuje žádný speciální hardware, stačí mu jen bezplatná aplikace nebo webový prohlížeč.

Jednatel společnosti Loxone CZ Ing. Milan Randl k naší nové spolupráci říká: „Je nám velkou ctí, že se nám podařilo navázat spolupráci se SPŠ na Proseku. Jedná se o náš první projekt Loxone školicího střediska, které bude produkovat profesionály přímo do praxe. Absolventi školy – Loxone experti budou schopni zvládnout instalace Loxone středního rozsahu, což je na trhu práce neocenitelný fakt. Jsem přesvědčený, že nevzroste pouze jejich kvalifikace, ale hlavně jejich cena na trhu práce. Navíc budou dělat něco, co je bude bavit!“

Více informací o systému naleznete na webových stránkách společnosti: http://www.loxone.cz.

9.3.2014

Archivy© 2013 - 2023, Střední průmyslová škola na Proseku.