Ředitelské volno pro žáky školy

V souladu s § 24, odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z organizačních a provozních důvodů (přijímací zkoušky do 1. ročníků) ředitelské volno na pátek 12. 4. 2019 a na pondělí 15. 4. 2019.

Mgr. Jiří Bernát
ředitel školy

19.3.2019© 2013 - 2019, Střední průmyslová škola na Proseku.