Ptačí hodinka v rámci EVVO

Naše škola se v rámci EVVO aktivit (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) zúčastnila akce Ptačí hodinka, kterou pořádala Česká společnost ornitologická v termínu 10. až 12. 1. 2020. V pátečním odpoledni (10. 1. 2020) se sešla skupina žáků se zájmem zapojit se do projektu Ptačí hodinka. Akci na naší škole vedl Ing. Vladimír Křivka, Ph.D. Úkolem bylo pozorovat ptactvo, zapsat si nejvíce viděných druhů z pozorovacího stanoviště (učebna N116) ve stejnou dobu během jedné zvolené hodiny (14:00-15:00). Následně jsme zaslali data pomocí online formuláře na Českou společnost ornitologickou.

Hlavními cíli projektu Ptačí hodinka jsou:

1) Zjistit více o chování přezimujících ptáků v České republice, o kterém toho zatím víme velmi málo.
2) Zapojit širokou veřejnost do zimního sčítání ptáků na krmítkách.
3) Budování vztahu k ptákům, potažmo přírodě skrze vlastní zkušenost. Díky akci Ptačí hodinka získává Česká společnost ornitologická velké množství cenných dat o našich přezimujících ptácích. Letos se Ptačí hodinky zúčastnilo přes 21 000 pozorovatelů, kteří odeslali 15 082 hodinových sčítání. Dohromady bylo v ČR zaznamenáno 436 301 opeřenců. Podrobné výsledky najdete na webu
https://ptacihodinka.birdlife.cz/vysledky.

Již nyní se můžete těšit na další ročník, který proběhne 8. – 10. ledna 2021.

Ing. Vladimír Křivka, Ph.D.8.3.2020© 2013 - 2020, Střední průmyslová škola na Proseku.