První mezinárodní meeting projektu PACMAN Erasmus+

Naše škola hostila ve dnech 29. – 30. 11. 2018 první mezinárodní setkání dvouletého projektu PACMAN (Promoting Acquisition of Competences in a Multicultural and Associative Network), který jsme získali v rámci grantu Erasmus+. Hlavním koordinátorem projektu je španělská škola IES El Lago z Madridu a dalšími partnery jsou pak školy z Irska, Švédska, Teachers´ Union of Ireland a taktéž dvě španělské IT firmy. Cílem projektu je mezinárodní spolupráce žáků na vývoji softwaru, která bude koordinována zástupci z praxe. Žáci si tak budou moci své znalosti ze školního prostředí propojit s potřebami pracovního trhu.

Erasmus+ Project 2018-1-ES01-KA202-050147
Promoting acquisition of competences in a multicultural and associative network (PACMAN)

4.12.2018© 2013 - 2019, Střední průmyslová škola na Proseku.