Projekt Erasmus+ č. 2015-1-CZ01-KA102-012995 – odborné praxe IT v Londýně

Projekt Erasmus+ č. 2015-1-CZ01-KA102-012995 – odborné praxe IT v Londýně

SPŠ na Proseku podala žádost o grant v programu Erasmus+, Klíčová akce 1, Vzdělávací mobilita jednotlivců (odborné vzdělávání). Na základě rozhodnutí Schvalovací komise programu Erasmus+ byl škole přidělen grant na projekt Odborné praxe IT, který bude realizován v období od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2017 pro žáky oboru Informační technologie ve spolupráci s ADC College Londýn.

První stáž se uskuteční  7. – 20. února 2016 v Londýně.

Pedagogický doprovod: Mgr. Petra Kubálková

Byli vybráni tito žáci SPŠ na Proseku:

3 ITA
Mazánek Jan
Potůček Jakub
Smola Josef

3 ITB
Strnad Martin
Kozlovský Michal
Hulina Dominik

4ITA
Žížala Filip
Bečvář Adam

4ITB
Tran Hoang Nam
Filko Jakub

Postup výběru a stanovená kritéria

1) Návrhy učitelů
2) Další kritéria:
3. ročník
a) napomenutí, důtka
b) úroveň znalostí AJ
c) celkový prospěch
4.ročník
a) napomenutí, důtka
b) celkový prospěch

Schůzka se zákonnými zástupci žáků: 2. listopadu 2016 v 16.00 hodin ve studovně SPŠ na Proseku, Novoborská 2, 2. patro (vedení školy). Účast zákonných zástupců nutná!

15.10.2015© 2013 - 2020, Střední průmyslová škola na Proseku.