Projekt Erasmus+ 2020-1-CZ01-KA102-077865 na odbornou praxi našich žáků ve Spolkové republice Německo

Naše škola ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni získala grant na projekt Erasmus+ 2020-1-CZ01-KA102-077865 na odbornou praxi našich žáků ve Spolkové republice Německo již v roce 2019. Projekt měl být zahájen v roce 2020 a obsahoval krátkodobou odbornou praxi pro žáky 3. nebo 4. ročníku a dlouhodobou praxi pro 3 absolventy školy. Z důvodu pandemie Covid 19 se plánované krátkodobé praxe v roce 2020 nemohly uskutečnit. Národní agentura proto povolila prodloužení tohoto projektu až do roku 2023. Ve spolupráci s partnerskou školou BerufsschulCampus ve Schwalmstadtu se podařilo dojednat praxi pro 6 žáků školy v termínu 22. 5. až 4. 6. 2022. Praxe se zúčastnili žáci 3. ročníků Jan Přibyl ve firmě Elektro Stiebeling, Vojtěch Borovský ve firmě Elektro Schneider, Daniel Procházka a Martin Šuranský ve firmě Rieper Elektro, Adam Vít a Vojtěch Coufal ve firmě WMZ. Všichni účastníci byli hodnoceni majiteli firem výborně a současně obdrželi za úspěšné splnění všech stanovených úkolů Europass mobility. Ještě před ukončením školního roku účastníci informovali o zkušenostech z praxe spolužáky v rámci prezentace v aule školy.

Projekt dále pokračoval účastí absolventů školy na dlouhodobé praxi. Ihned po úspěšném složení maturitní zkoušky odjeli na tříměsíční praxi  Pavel Bórik do firmy Elektro Stiebeling, Ondřej Bím do firmy Rieper Elektro a Jakub Fiala do firmy Autohaus Wahl Mittelhessen BMW. Všichni hodnotili účast na praxi jako velice přínosnou a i majitelé firem ocenili jejich odbornou úroveň. Všichni obdrželi Europass mobility.

Ze získaného grantu byla financována rovněž krátkodobá praxe pro žáky 4.ročníků v září 2022.

PhDr. Jiřina Maixnerová, koordinátorka projektu

3.4.2023

Archivy© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.