Projekt Erasmus+ 2018-1-CZ01-KA102-047349 na odbornou praxi našich žáků ve Spolkové republice Německo

Pro školní rok 2018/2019 získala naše škola ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni grant na projekt Erasmus+ 2018-1-CZ01-KA102-047349 na odbornou praxi našich žáků ve Spolkové republice Německo.
Výběrová komise školy, po posouzení studijních výsledků, chování a zájmu o studium, vybrala pro účast na odborné praxi tyto žáky:

Kočí Kristian 3S
Koloničný Ondřej 3S
Merth Ondřej 3S
Rybnikář Philip 3S
Hanuš Filip 3EA
Květoň Lukáš 3EA
Řehák Jan 3EB
Hercík Dominik 3EB

 
Odborná praxe proběhne ve Schwalmstadtu ve dnech 19. 05. – 01. 06. 2019. Účastníci budou pracovat ve firmách:

Klimanalagen www.konvekta.de
Werkzeugmaschinen wmz-gmbh.dvs-gruppe.com
Metallbau www.rk-metalltechnik.de

 
Doprovodnou osobou bude pan Josef Rus.
Koordinátorkou projektu je PhDr. Jiřina Maixnerová – jirina.maixnerova@sps-prosek.cz .Před nástupem na praxi absolvují účastníci 2 přípravné dny s jazykovou animátorkou. Po ukončení praxe obdrží Europass-mobility. Pobytové náklady, pojištění a cestovné budou hrazeny z grantu.

1.2.2019

Archivy



© 2013 - 2023, Střední průmyslová škola na Proseku.