Projekt Erasmus+ 2018-1-CZ01-KA102-047349 na odbornou praxi našich žáků ve Spolkové republice Německo

    

Pro školní rok 2018/2019 získala naše škola ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni grant na projekt Erasmus+ 2018-1-CZ01-KA102-047349 na odbornou praxi našich žáků ve Spolkové republice Německo.

Odborná praxe proběhla ve Schwalmstadtu ve dnech 19. 05. – 01. 06. 2019. Účastníci Kristian Kočí, Ondřej Koloničný, Ondřej Merth, Philip Rybnikář, Filip Hanuš, Lukáš Květoň, Jan Řehák a Dominik Hercík pracovali ve firmách Werkzeug-maschinenbau ,Ziegenhain GmbH, Freudenberg Sealing Technologies GmbH, EAB Schwalmstadt, ElektroAnlagenBau GmbH, Elektro Rieper GmbH, Elektro Stiebeling a ElektroSchneider Neukirchen.

Dne 25.6.2019 v 9:00 hodin proběhne v aule školy evaluační seminář, na kterém budou účastníci prezentovat ostatním žákům školy výsledky praxe. Ředitel školy pan Mgr. Jiří Bernát předá všem praktikantům za úspěšné splnění všech stanovených úkolů Europass mobility.

20.6.2019



© 2013 - 2019, Střední průmyslová škola na Proseku.