přijímací řízení – informace pro přijaté a nepřijaté uchazeče

Rozhodnutí o nepřijetí lze vyzvednout 22.4.2015 do 17.00hod, poté bude zasláno poštou do vlastních rukou.

Zápisové lístky je možno odevzdat na ředitelství školy 22.4 – 23.4.2015 v čase 7.30 – 17,00, a dále na  recepci školy 17.00 – 18.00hod.
Další dny na ředitelství školy 7,30 – 16.00, na recepci školy 16.00 – 18.00hod.

22.4.2015

Archivy© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.