Prezentace výsledků odborné praxe a předání Europassů účastníkům projektu Erasmus+ 2019-1-CZ01-KA102-060425– odborné praxe IT v Dublinu

Sedm účastníků odborné praxe ze tříd 4ITA a 4ITB si připravilo prezentaci výsledků a zkušeností z pobytu v rámci programu Erasmus+ v Dublinu, financované z grantu Evropské unie, která proběhla ve dnech 17.1. – 28. 1. 2022. Žáci byli vybráni na základě kombinace mnoha kritérií. Mezi kritéria patřilo zhodnocení jejich studijních výsledků v předešlých ročnících, chování, znalosti angličtiny, informace o odborných dovednostech od učitelů těchto předmětů, účast na aktivitách a soutěžích pořádaných školou, a zájem o studium oboru. Finálně byli vybráni – Matěj Bíža, Vít Homolka, Pavel Krcho, Max Müller, Petr Nejedlý, Ondřej Štěch a Vilém Vlček.

Prezentace, která se konala dne 30. března v aule školy, byla určena žákům 3. ročníků oboru IT, jelikož Ti budou cílovou skupinou pro výběr dalších účastníků. Účastníci podrobně informovali přítomné o firmách, kde svou praxi vykonávali – Alldus International Consulting Ltd, AI Ireland clg, EPM Group, LaptopLab Dun Laoghaire. Dále vyprávěli o činnostech, které vykonávali, jak byli školou na tyto činnosti odborně připraveni, zmínili i své postřehy o životě v Dublinu, ubytování a stravě v rodinách, co viděli, jaké kontakty navázali a co jim účast v projektu celkově přinesla. Žáci třetích ročníků pak dostali prostor i pro své dotazy, čehož plně využili. Na závěr všichni účastníci mobilit převzali od ředitele školy evropský dokument o účasti na zahraniční odborné praxi – Europass.

13.9.2022

Archivy© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.