Prezenční konzultace v budově školy

Na základě „Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020“ mají žáci středních škol možnost prezenčních konzultací od výše uvedeného data a to při splnění hygienických opatření (měření teploty při vstupu do školy, dezinfekce, zakrytí nosu a úst po celou dobu pobytu ve škole a dodržování odstupu alespoň 2 m od ostatních osob.

Zájemci o konzultace si musí termín domluvit individuálně s příslušným učitelem prostřednictvím e-mailu, případně jiným, zavedeným způsobem. Zároveň žádám případné zájemce, aby respektovali skutečnost, že učitelé musí především vést on-line výuku, na tuto výuku se připravovat a také vyhodnocovat uložené úkoly. Proto, prosím, nezneužívejte možnost konzultací pro případy, které jdou vyřešit jiným způsobem.

V Praze dne 13. 11. 2020                                                                  Mgr. Jiří Bernát, v. r.
                                                                                                               ředitel školy

13.11.2020© 2013 - 2020, Střední průmyslová škola na Proseku.