Přednáška na téma Energetická gramotnost

V pondělí 18. 3. 2019 v rámci výuky předmětu Elektrotechnika a elektronika proběhla dvouhodinová přednáška pro žáky 4EA na téma Energetická gramotnost.

Přednáška je jednou z aktivit projektu Energetická gramotnost. Projekt vychází z cílů Státní energetické koncepce. Další aktivitou projektu je Energetická olympiáda, které se naše škola v tomto školním roce také účastnila.

Prostřednictvím interaktivní prezentace byli žáci seznámeni se základními tématy v oblasti energetiky: Blackout, Energetická soustava, její vznik a vývoj, rozdíly mezi AC a DC proudem, rozdíly mezi jednotlivými druhy elektráren, regulace výkonové odchylky, energetický mix v ČR a EU, výkon a výroba elektrické energie, doba využití maxima, obchod s elektřinou, subjekty na energetickém trhu, složky ceny elektrické energie, energetické úspory.

Cílem bylo přiblížit, jak funguje energetika, proč je pro nás tak zásadní a s jakými základními problémy se musíme potýkat. Dále prezentace vyvolala posun ve vědomostech a postojích žáků v oblasti obnovitelných i neobnovitelných energetických zdrojů a jejich vzájemná provázanost. Žáci se seznámili s národními prioritami v dané oblasti v porovnání s prioritami okolních států a různých environmentálně zaměřených skupin v naší zemi i za jejími hranicemi.

Ing. Vladimír Křivka, Ph.D.

26.3.2019© 2013 - 2019, Střední průmyslová škola na Proseku.