Osvětový program: Rakovina není náhoda

Dne 15. října 2019 se v aule školy uskutečnily pro všechny žáky 3. ročníků (3Ea, 3Eb, 3ITa, 3ITb a 3S) dvě osvětové přednášky na téma „Rakovina není náhoda“.

Přednáška byla pečlivě připravená, doplněná zajímavou prezentací a spoustou názorných příkladů z každodenní praxe. Lektor, mladý lékař, získal pozornost žáků díky svému erudovanému a bezprostřednímu přístupu k dané problematice. Žáci se v průběhu obou přednášek aktivně zapojovali.

V rámci „Hry na čtvrtého“ dostal každý žák tašku s informačními materiály a v průběhu besedy si podle pokynů lektora zaznamenával do tabulky údaje o svém životním stylu (stravovací a pohybové zvyklosti, kouření, nechráněný sex). Každý účastník tak na konci přednášky zjistil, jaké má v budoucnosti riziko vzniku onkologického onemocnění při zachování současného způsobu života. Součástí přednášky byl také nácvik samovyšetření na modelech prsu a varlat.

Cíl přednášky byl zcela splněn. Žáci získali informace, jak vznikají onkologická onemocnění a jaké jsou možnosti prevence. Uvědomili si, že rakovina se může týkat každého z nás. Je jen na nás jaký způsob života si zvolíme.

 

Mgr: Martina Kuštová
výchovná poradkyně a školní metodička prevence

15.10.2019© 2013 - 2019, Střední průmyslová škola na Proseku.