Organizace výuky od 11. 1. do 22. 1. 2021

Ve výše uvedeném termínu výuka probíhá ve stejném režimu jako v období od 4. 1. do 8. 1. 2021.

I nadále jsou možné konzultace 1 žák x 1 učitel a to v předem domluvených termínech.

V Praze dne 8. 1. 2021                                                                    Mgr. Jiří  B e r n á t, v. r.
                                                                                                                  ředitel školy

8.1.2021© 2013 - 2021, Střední průmyslová škola na Proseku.