Odborná praxe Erasmus+ projekt 2017-1-CZ01-KA102-035040 – Drážďany

Pro celkem 8 žáků tříd 3EA a 3EB získala SPŠ na Proseku grant v  programu Erasmus+ na odbornou praxi v Drážďanech. Žáci strávili 10 pracovních dní ve vzdělávacím institutu SBH Südost dresden chip academy, ve kterém se první týden seznámili s výrobou SMT desek mokrou cestou. K dispozici měli speciální laboratoř a pod dozorem se naučili postup výroby od návrhu až po samotnou výrobu. Výrobní proces zahrnoval lakování, osvícení, leptání, vrtání a osazení. Druhý týden byli lektorem obeznámeni s postupem sestavení programů SYMATIC S7 a provedením změn v programech, s efektivním využitím funkcí STEP 7 a diagnostikou jednoduchých chyb a jejich odstranění, dále s výstavbou automatizovaných systémů, jejich konfigurací a parametrováním. V rámci praxe všichni žáci splnili stanovené jednotky výsledků učení ECVET. Rovněž navštívili automobilku Volkswagen, zvanou Gläsernen Manufaktur, která v Drážďanech vyrábí elektromobily.

Ve volném čase chlapci navštívili vojenské museum a historické centrum Drážďan. Den byl obyčejně zakončen samostatnou přípravou večeře v prázdninovém bytě na okraji Drážďan, který měli žáci pronajatý.

Prezentace výsledků praxe a předání europassů se uskutečnilo 22. 6. 2018 v aule školy. Ředitel školy Mgr. Jiří Bernát účastníkům poděkoval za vzornou reprezentaci školy.

 

25.6.2018

Archivy© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.