Místní centrum DofE (Cena vévody z Edinburghu) na SPŠ na Proseku

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) je prestižní vzdělávací program pro mladé lidi, který je podporuje v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě. Absolventi programu mají zvýhodnění v případě zájmu o studium v zahraničí a při pohovorech u zahraničních zaměstnavatelů v naší republice.

Na konci září 2019 vzniklo na naší škole místní centrum Ceny vévody z Edinburghu. Vedoucí místního centra je Ing. Vladimír Křivka, Ph.D. V případě zájmu se zapojit do programu DofE ho neváhejte kontaktovat osobně či e-mailem: vladimir.krivka@sps-prosek.cz

Více informací o DofE naleznete níže nebo na www.dofe.cz popřípadě u vedoucího našeho místního centra Ing. Vladimíra Křivky, Ph.D.

Žáky prvních ročníků s programem DofE seznámila jedna z ambasadorek DofE na seznamovacím kurzu. Přednáška pro druhé ročníky se uskuteční během října.

Přínosy programu pro mladé lidi:

 • Rozvoj nových dovedností, které mohou v budoucnu uplatnit (nejen) na trhu práce
 • Zvýšení sebedůvěry a sebevědomí
 • Rozvoj samostatnosti a zodpovědnosti za sebe i za druhé
 • Vytvoření povědomí o vlastním potenciálu, o svých silných i slabších stránkách
 • Rozvoj schopnosti pracovat ve skupině
 • Nalezení nových zájmů, přátel a příležitostí
 • Rozvoj schopnosti efektivně plánovat a rozhodovat se, být zodpovědný a spolehlivý
 • Možnost dosáhnout ve svém volném čase něčeho pozitivního a konstruktivního
 • Dobrý pocit z dosažení stanovených cílů a překonání sebe sama
 • Vytvoření sebemotivujícího a aktivního postoje ke světu kolem sebe
 • Rozvoj schopnosti učit se z vlastní zkušenosti a zážitku
 • Společenské ocenění vynaloženého úsilí v podobě certifikátu a jeho slavnostního předání

Účast v programu díky těmto přínosům přispívá ke zlepšení školní docházky a prospěchu mladých lidí, vyvolává v nich celoživotní zájem o vzdělávání, zvyšuje jejich zaměstnatelnost, občanskou aktivitu či toleranci k odlišnostem a hraje důležitou roli také v prevenci asociálního a kriminálního chování.

Ing. Vladimír Křivka, Ph.D.

15.10.2019© 2013 - 2019, Střední průmyslová škola na Proseku.