Kariérní den na Proseku 2022

Ve středu 6. 4. 2022 se na naší škole konal již 5. ročník Kariérního dne pro žáky 3. ročníků, pořádaný ve spolupráci s agenturou Czech-us. Letošní ročník se po loňské online verzi konal opět prezenčně, bez dalších epidemiologických opatření. Akce se zúčastnilo celkem 130 žáků a personalisté z 13 firem – již tradičně Czech-us, Continental, ČSOB, Festo, Johnson Controls, Orlen UNIPETROL, PRAKAB a nově pak zástupci společností AKKA, Alef Nula, Conquest Entertainment, České dráhy, DofE, Dopravní podnik hl. m. Prahy a PRE.

Žáci před konáním akce obdrželi 26 reálných pracovních pozic, o které se mohli ucházet a na tři z nich si připravili motivační dopis v češtině a životopis v českém i anglickém jazyce. V úvodní části se všechny firmy žákům představily formou prezentací. Pohovory samotné a doprovodný program pak začal v 9:30. Každý účastník měl 15 minut na to, aby předvedl, proč zrovna on je tím nejlepším uchazečem na pozici, kterou si vybral.

Největším přínosem této akce je propojení školního světa s realitou pracovního trhu. Budoucím absolventům tato zkušenost pomůže v přípravě na reálný pracovní pohovor – co (ne)zahrnout do motivačního dopisu a životopisu, jaké otázky lze při pohovoru očekávat, jak vystupovat a jak se efektivně prezentovat.

Hodnocení akce bylo ze strany jak žáků, tak i personalistů, kladné. Žáci uvítali možnost vyzkoušet si přijímací pohovor se zkušenými firemními personalisty a ocenili užitečné rady při zhodnocení CV a motivačních dopisů. Personalisté zase naše žáky chválili, že leckdy by byli lepšími uchazeči než ti, kteří se k nim ve skutečnosti hlásí. Dle jejich slov většina našich žáků měla příjemné vystupování, zralý přístup k pohovorům a byly vyzdvihovány jejich znalosti i jazykové dovednosti.

Velké poděkování patří agentuře Czech-us, konkrétně panu Josífkovi, který akci koordinoval. Moc děkujeme i všem firmám za spolupráci na Kariérním dni, účastníkům za aktivní účast a všem za pohodovou atmosféru.

Těšíme se na příští ročník.

Mgr. Petra Kubálková a Mgr. Kamila Korandová

11.4.2022

Archivy© 2013 - 2023, Střední průmyslová škola na Proseku.