Kandidátky a kandidáti pro doplňovací volby do Školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky

  • Bašta Filip, zletilý žák školy

„Důvod proč kandiduji je ten, abych zlepšil momentální stav naší školy. Budu bojovat za práva žáků.“

  • Hůla Jiří, zletilý žák školy

„Jakožto student, který měl možnost rok studovat na zahraniční škole (Ardee community school Ireland) jsem získal mnoho cenných informací o tom, jak školy v jiných zemích fungují a jak se na nich přistupuje ke studiu. Věřím, že jsem získal zkušenosti, které bych rád zužitkoval ku prospěchu školy. Byl jsem například spoluorganizátorem školního turnaje počítačových her nebo jsem pomáhal při dni otevřených dveří. Poznal jsem na této škole dvě třídy, lepší i horší studenty, méně i více náročné učitele a poslední dobou se chci čím dál zapojovat do chodu naší školy. Jsem žákem této školy, jako stovky dalších, znám jejich problémy a oni se mi je nestydí říct, můžu je tedy přímo řešit s těmi nejpovolanějšími. Na školu mi bude příští rok nastupovat nevlastní bratr, je tedy v mém zájmu, aby pro něj i ostatní žáky byla škola co nejlepší.

Body, které bych chtěl prosadit ve funkci člena školské rady:

· Vyšší důraz na sport a tělovýchovu na naší škole (posilovna, venkovní zázemí).

· Větší snahu o zapojování žáků do aktivit školy, ať by se jednalo o pomoc na nějaké akci, či přímo její organizaci.

· Zvýšení vztahu s veřejností, například veletrhy pořádanými školou, převážně pak studenty.

· Zasazení o větší možnost žáků podívat se do praxe, formou exkurzí, např. Linet.

· Více odborných přednášek, ale i přednášek, které mohou rozvíjet žáky.

· Předávat podněty žáků a rodičů školské radě, potažmo řediteli školy.

· Zvýšit spolupráci se zahraničními i tuzemskými školami.

Bude mi ctí podílet se na chodu školy, více než jen jako žák. Rozhodně nechci na poradách být jen tichým členem do počtu, ale rád bych se na debatách a rozhodování aktivně podílel.“

  • Ing. Koubová Magdaléna, zákonná zástupkyně nezletilého žáka školy

Mohu nabídnout zkušenosti ze zahraniční praxe v oblasti bankovnictví a dále z následného působení v českém školství. V současné době jsem zaměstnancem gymnázia na Praze 7, kde vyučuji cizí jazyky a ekonomii.

Syn je studentem prvního ročníku SPŠ Prosek. Se školou jsme celkově velmi spokojeni, proto by mi bylo ctí, podílet se na jejím dalším směřování.“

  • Ing. Panclová Olga, Ph.D., zákonná zástupkyně nezletilého žáka školy

Můj syn Michal Pancl je studentem druhého ročníku, třída 2Ea. Do školní rady se hlásím jako kandidát, který se zajímá o dění ve škole prostřednictvím svého syna. Není mi lhostejné, co se ve škole děje, a chtěla bych nějak přispět. Možná bych mohla být užitečná se svým pohledem na řešení problémů týkajících se školy nebo přijít s nějakým nápadem či návrhem. Nejsem přímo z oboru, ale určitý vztah k technickému vzdělání mám a domnívám se, že rozumím i vztahu učitel-student-rodič, kde je potřeba kromě předání a následnému přijetí znalostí také vzájemná tolerance, slušnost a pochopení. Mohu čerpat ze svých osobních zkušeností jako bývalý student, trochu vyučující (předavatel znalostí) a současný rodič.“ 

Pozn.: Veškeré údaje jsou zveřejněny se souhlasem výše uvedených kandidátek a kandidátů.

V Praze dne 16. 5. 2022

Mgr. Jiří Bernát, v. r.
ředitel školy

16.5.2022

Archivy© 2013 - 2022, Střední průmyslová škola na Proseku.