Kandidátky a kandidáti pro doplňovací volby do Školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky

 • Filip Bašta, zletilý žák školy

„Chtěl bych kandidovat do Školské rady. Po zvolení chci zlepšit stav naší školy. Budu bojovat za práva žáků.“

 • Jiří Hůla, zletilý žák školy

„Jmenuji se Jiří Hůla a jsem žákem 4EB a studentem školy od roku 2018.
Jakožto student, který měl možnost rok studovat na zahraniční škole (Ardee community school Ireland) jsem získal mnoho cenných informací o tom, jak školy v jiných zemích fungují a jak se na nich přistupuje ke studium. Věřím, že jsem získal zkušenosti, které bych rád zužitkoval ku prospěchu školy. Byl jsem například spoluorganizátorem školního turnaje počítačových her nebo jsem pomáhal při dni otevřených dveří. Poznal jsem na této škole dvě třídy, lepší i horší studenty, méně i více náročné učitele a poslední dobou se chci čím dál zapojovat do chodu naší školy. Jsem žákem této školy, jako stovky dalších, znám jejich problémy a oni se mi je nestydí říct, můžu je tedy přímo řešit s těmi nejpovolanějšími.

Body, které bych chtěl prosadit ve funkci člena školské rady:

 • Vyšší důraz na sport a tělovýchovu na naší škole (posilovna, venkovní zázemí).
 • Větší snahu o zapojování žáků do aktivit školy, ať by se jednalo o pomoc na nějaké akci, či přímo její organizaci.
 • Zvýšení vztahu s veřejností, například veletrhy pořádanými školou, převážně pak studenty.
 • Zasazení o větší možnost žáků podívat se do praxe, formou exkurzí, např. Linet.
 • Více odborných přednášek, ale i přednášek, které mohou rozvíjet žáky.
 • Předávat podněty žáků a rodičů školské radě, potažmo řediteli školy.
 • Zvýšit spolupráci se zahraničním i tuzemskými školami.

Bude mi ctí přidat ruku na chodu školy, více než jen jako žák. Rozhodně nechci na poradách být jen tichým členem do počtu, ale rád bych se na debatách a rozhodování aktivně podílel.“

 • Ing. Magdaléna Koubová, zákonná zástupkyně nezletilého žáka školy

„Syn je studentem druhého ročníku SPŠ Prosek. Se školou jsme velmi spokojeni, proto by mi bylo ctí, podílet se na jejím dalším směřování.
Nabízím zkušenosti z letité zahraniční bankovní praxe a z následného působení v českém školství.
V současné době jsem zaměstnancem gymnázia na Praze 7, kde vyučuji cizí jazyky a ekonomii. Jsem zastáncem slušného jednání a otevřeného dialogu.“

 • Alexandr Krajuškin, zletilý žák školy

„Dovolte mi se krátce představit. Jmenuji se Alexandr Krajuškin a studuji již třetím rokem na naší škole – obor IT vývoj aplikací. Mezi mé koníčky patří především fotbal a programování. Chtěl bych realizovat nápady a změny, které by nám mohly zpříjemnit studentský život na naší škole. Zároveň bych svědomitě zastupoval všechny zletilé studenty a dohlížel společně s dalšími členy školské rady na hospodaření naší školy.“

 • Ing. David Kubálek, zákonný zástupce nezletilého žáka školy

„Rozhodl jsem se kandidovat do Školské rady, jelikož mi není lhostejné, jakým směrem se bude SPŠ na Proseku ubírat. Sám mám vystudovanou střední průmyslovou školu elektrotechnickou, a dále pak ČVUT v Praze. Díky mému propojení s praxí technického směru mám jasnou představu o tom, co by mělo být náplní ŠVP a vzdělávání na škole tohoto typu. A stejně tak, co pracovní trh potřebuje. Mezi mé hlavní cíle patří:

 • Naslouchat rodičům a žákům, pomáhat řešit jejich problémy, pokud budou mít pocit, že řešeny nejsou.
 • Řešit s vedením školy, pokud podněty a stížnosti ze stran žáků a jejich zákonných zástupců nebudou včas a adekvátně řešeny.
 • Požadovat vysvětlení, pokud nebude naplňováno to, co bylo slibováno na Dnech otevřených dveří.
 • Požadovat, aby ŠVP byly, v návaznosti na potřeby praxe, smysluplné, a stejně tak budu požadovat, aby žáci měli dostatek praxe a nácviku praktických dovedností, které pak následně mohou uplatnit v budoucí práci.
 • Klást celkově důraz na efektivní komunikaci mezi školou a rodiči.“

 • Ing. Olga Panclová, Ph.D., zákonná zástupkyně nezletilého žáka školy

„Do Školské rady se hlásím jako kandidát, který se zajímá o dění ve škole prostřednictvím svého syna. Není mi lhostejné, co se ve škole děje, a chtěla bych nějakou formou přispět.  Mohla bych být užitečná se svým pohledem na řešení problémů či projektů týkajících se školy nebo přijít s nějakým nápadem či návrhem. Nejsem přímo z oboru, ale blízký vztah k technickému vzdělání mám a domnívám se, že rozumím i vztahu učitel-student-rodič, kde je potřeba kromě předání a následnému přijetí znalostí také vzájemná tolerance, slušnost a pochopení. Mohu čerpat ze svých osobních zkušeností jako bývalý student, trochu vyučující – předávám znalosti a komunikuji napříč generacemi a rodič.“

Pozn.: Kandidátky a kandidáti jsou seřazeni dle abecedy. Veškeré údaje jsou zveřejněny se souhlasem výše uvedených kandidátek a kandidátů.

V Praze dne 18. října 2022

                                                                                      Ing. Alena Styblíková
                                                                    statutární zástupce pověřený řízením školy

18.10.2022

Archivy© 2013 - 2023, Střední průmyslová škola na Proseku.