Informace pro žáky a zákonné zástupce v souvislosti s mimořádným přerušením výuky

Vzhledem k mimořádné situaci, kdy žáci nemohou docházet do školy na pravidelnou výuku, mají učitelé za povinnost kontaktovat všechny žáky, ve všech jimi vyučovaných předmětech a dohodnout s nimi náhradní formu vzdělávání a ověřování znalostí a průběžně toto realizovat. Termín kontaktu jim byl uložen nejpozději během 13. 3. 2020.

Kontakty proběhnou většinou elektronickou poštou, případně jinými, již zavedenými komunikačními kanály (sociální sítě apod.). Sledujte tedy, prosím, průběžně webové stránky školy, elektronickou poštu apod.

Většina učitelů bude od 13. 3. 2020 pracovat formou „home office“, nicméně provoz školy zastaven není, ale bude omezen od 16. 3. 2020 na dobu od 8.00 do 13.00 hodin ve všech pracovních dnech.

Případné změny budou průběžně zveřejňovány.

V Praze dne 12. 3. 2020                                                     Mgr. Jiří  B e r n á t, v. r.

12.3.2020© 2013 - 2020, Střední průmyslová škola na Proseku.