Informace pro žáky 4. ročníků za účelem přípravy k maturitní zkoušce

Vážení žáci,

na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků ve škole a to od 11. 5. 2020.

Dnes, t .j. 5. 5. 2020 Vám byl do školních e-mailových schránek zaslán dotazník, který se týká Vašeho zájmu o prezenční formu konzultací v budově školy, na jehož základě stanovíme harmonogram přítomnosti zájemců (žáků) a příslušných učitelů, včetně specifikace hygienických opatření v podmínkách školy.

Žádám Vás tedy i touto formou o zodpovědné vyplnění dotazníku a jeho odeslání v požadovaném termínu (do 6. 5. 2020 do 9.00 hodin). Při vyplňování berte, prosím i v úvahu Čestné prohlášení (rizikové faktory), které je ke stažení ZDE a které budete muset odevzdat při prvním příchodu do školy, jinak nebudete do školy vpuštěni.

Děkuji Vám předem za odpovědný přístup a sledujte pravidelně webové stránky školy.

V Praze dne 5. 5. 2020                                   Mgr. Jiří Bernát, v. r., ředitel školy

5.5.2020© 2013 - 2021, Střední průmyslová škola na Proseku.