Informace k přijímacím zkouškám – pozvánky

Dne 18. 3. 2019 byly rozeslány pozvánky k přijímacím zkouškám na e-mailové adresy zákonných zástupců uvedených v přihláškách ke studiu. V případě nedoručení pozvánky zkontrolujte složku SPAM a pokud ji nenaleznete ani zde, kontaktujte paní Danielu Milotovou: 286 028 344.

Přijímací zkoušky se uskuteční 12. a 15. 4. 2019 od 8:30. Budova školy bude otevřena od 7:00.

Doporučujeme dostatečnou časovou rezervu kvůli zvýšené hustotě dopravy v okolí školy.

Pro rodiče a doprovod žáků bude během přijímacích zkoušek k dispozici jídelna školy, kde bude možnost koupě malého občerstvení.

V průběhu přijímacích zkoušek není možné opustit budovu školy bez doprovodu rodičů.

Dne 28. 4. 2019 uvolní CERMAT školám výsledky testů. Nejpozději do 2 pracovních dnů budou na webových stránkách školy a na vstupních dveřích hlavního vchodu školy vyvěšeny seznamy přijatých žáků (pod registračními čísly) do jednotlivých oborů.

19.3.2019© 2013 - 2020, Střední průmyslová škola na Proseku.