Doplňovací volby do Školské rady – opakování

Dne 6. 1. 2022 proběhne opakovací volba člena, členky Školské rady za zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky. Volba proběhne prezenčně, ve škole, oprávněnými voliči, tedy zletilými žáky a elektronicky zákonnými zástupci nezletilých žáků.

Vzhledem ke skutečnosti, že ani pro opakovací volbu neprojevil nikdo z případných a možných uchazečů zájem kandidovat, zůstává jedinou kandidátkou paní Monika Dyrhon Štveráková.

V Praze dne 3. 1. 2022

Mgr. Jiří Bernát, v. r
ředitel školy

3.1.2022

Archivy© 2013 - 2022, Střední průmyslová škola na Proseku.