Doplňovací volby do školské rady

Doplňovací volby do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky proběhnou ve čtvrtek 23. 6. 2022 v čase od 8.00 do 18.00 hodin

Volební urna a hlasovací lístky budou umístěny v recepci školy.

Doplňovací volby probíhají prezenční formou.

V Praze dne 22. 6. 2022

Bc. Petr Chadima, v.r.
předseda výboru

22.6.2022

Archivy© 2013 - 2023, Střední průmyslová škola na Proseku.