Divácké násilí

Dne 17. dubna 2018 se uskutečnily v aule naší školy besedy pro žáky 2. ročníků s tématem:  Divácké násilí. Lektor předal žákům informace týkající se nebezpečí, které na ně může čekat na stadionech i mimo ně v souvislosti s protiprávní činností fotbalových výtržníků. Upozornil na právní aspekty v souvislosti s tzv. diváckým násilím a rovněž probral tematiku nenávistného chování ve společnosti. Žáky velice zaujaly především názorné videoukázky z tohoto prostředí, nejen z České republiky, ale také ze zahraničí. V rámci primární prevence se tímto přednáška zaměřila na předcházení trestních činů i jiného rizikového chování.

Po skončení přednášek žáci odpověděli na několik otázek prostřednictvím evaluačního dotazníku. Z jejich odpovědí vyplynulo, že tato akce konaná v rámci primární prevence se jim líbila. Převážná většina z nich uvedla, že považuje toto téma za velmi zajímavé a pro ně přínosné (známky: 1 – 50%, 2 – 38%). Nejvíce však ocenili erudovanost a připravenost lektora Bc. Davida Lebedy, jehož výklad vzhledem k získaným dlouholetým zkušenostem s touto problematikou byl pro žáky srozumitelný, ocenili jeho schopnost reagovat na dotazy (známky: 1 – 84%, 2 – 15%). Většina ze všech zúčastněných (70%) se domnívá, že získané informace využije v budoucnosti.

Žáci 2. ročníků byli motivováni k tomu, aby o problému přemýšleli a mluvili se svými blízkými. Získané informace by jim měly pomoci při rozpoznání problému, zároveň by měli vědět, jak se zachovat, pokud se ocitnou v prostředí, kde se může vyskytnout kriminalita z násilí.

Mgr. Martina Kuštová
výchovná poradkyně a školní metodička prevence

4.5.2018© 2013 - 2019, Střední průmyslová škola na Proseku.