Distanční výuka

Vážení rodiče, vážení žáci,

od 5. 10. 2020 do 16. 10. 2020 (zatím) přecházíme do režimu distanční výuky, která je povinná. Po poradě se všemi učiteli, která proběhne 2. 10. 2020, budou zveřejněna i pravidla pro tento typ výuky, kdy rozhodující platformou bude Google Classroom a Google Meet. Během dneška, 1. 10. 2020, naši vybraní učitelé navštěvují jednotlivé třídy a ještě znovu ověřují, jestli všichni žáci ovládají tyto komunikační kanály, případně vysvětlují dotazy a nejasnosti.

Zároveň Vám byl, naši žáci, rozeslán dotazník (smlouva o výpůjčce), kdy máte možnost zapůjčení školních notebooků, pokud nejste dostatečně vybaveni vlastní výpočetní technikou.

Některé vybrané předměty, které mají formu praktické výuky, budou vyučovány prezenčně (osobní přítomnost ve škole) podle speciálního rozvrhu pro praktickou výuku, on-line hodiny budou zobrazovány v Google kalendářích žáků (připojení prostřednictvím Google Meet).

Sledujte tedy, prosím, naše webové stránky a případně domluvené informační cesty s Vašimi učiteli.

Přeji nám všem,  aby tento stav trval co možná nejkratší dobu a abychom ho všichni, podobně jako na jaře, zvládli bez zásadních zdravotních problémů,  bez šrámů na těle i na duši.

V Praze dne 1. 10. 2020                                                                    Mgr. Jiří  B e r n á t, v. r.
                                                                                                                  ředitel školy

1.10.2020© 2013 - 2020, Střední průmyslová škola na Proseku.