Distanční výuka – rozvrhy

Vážení rodiče, vážení žáci,

na krizových rozvrzích, které budou platit pro jednotlivé třídy od 5. 10. 2020 se již pracuje a budou zveřejněny během soboty, nejpozději v neděli. Snažili jsme se najít nějaký únosný kompromis, aby žáci nebyli zahlceni množstvím úkolů, ale také, aby výuka dále pokračovala podle stávajících ŠVP. Vybrané praktické předměty budou podle požadavku učitelů vyučovány prezenčně a budou v rozvrzích barevně odlišeny. První dva dny 5. 10. a 6. 10. 2020 berte, prosím, jako zkušební, ne vše, předpokládám, poběží ihned bez problémů. V úterý 6. 10. 2020 bude na poradě se všemi učiteli provedeno první hodnocení průběhu distančního studia za dva dny a případně učiněny nějaké úpravy.

V Praze dne 2. 10. 2020                                                                    Mgr. Jiří  B e r n á t, v. r.
                                                                                                                  ředitel školy

2.10.2020© 2013 - 2020, Střední průmyslová škola na Proseku.