3. místo v soutěži Miss kompost Facebook

Do nedávné doby řada našich žáků nevěděla, že naše škola má svůj kompostér. To se ovšem změnilo hlavně s aktivním zapojením některých žáků 4Ea, kteří společně s vyučujícím Ing. Vladimírem Křivkou, Ph.D. přihlásili školní kompost do 13. ročníku soutěže Miss Kompost 2018, který pořádá spolek Ekodomov.

Žáci ve svém volném čase s vyučujícím navštívili stanoviště školního kompostéru, kde se dozvěděli od vyučujícího zajímavé informace ohledně třídění odpadů a kompostování nejen na naší škole, ale v globálním měřítku. Žáci se tedy naučili nebo připomněli, jak se chovat šetrně a ekologicky, aby nezatěžovali zbytečně životní prostředí naší planety. Z bioodpadu můžeme jednoduchým způsobem získat opět zeminu. Dále žáci kompostér vyfotografovali a přihlásili do soutěže.

Ing. Vladimír Křivka, Ph.D se snažil zapojit i další žáky do osvěty ekologického chování během pobývání žáků na naší škole i mimo ni během tzv. ekologických vsuvek během výuky elektrotechniky v průběhu října a počátku listopadu 2018. Žáci měli příležitost hlasovat na Facebooku pro náš školní kompostér. Nakonec se naše škola umístila na 3. místě soutěže Miss Kompost v kategorii Miss kompost Facebook z celkových 53 přihlášených kompostů.

Děkuji všem, kteří se zapojili do soutěže Miss Kompost, díky které se žáci zajímavou formou zapojili do enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO).

Ing. Vladimír Křivka, Ph.D.

3.12.2018© 2013 - 2019, Střední průmyslová škola na Proseku.