1EA na exkurzi ve Spolaně

V pondělí 25. 6. 2018 byla třída 1EA na exkurzi ve Spolaně Neratovice. Konkrétně jsme navštívili divizi energetického a vodního hospodářství a velín závodu PVC.
Při návštěvě Spolany jsme se dozvěděli o možnostech profesního uplatnění, možnosti dlouhodobé praxe, o historii a produktech firmy Spolana. Před vstupem do areálu jsme byli vybaveni osobními ochrannými prostředky (plášť, helma, brýle, plynová maska). Navštívili jsme uhelnou teplárnu (kombinovaná výroba elektřiny a tepla), kde jsme se dozvěděli o celém procesu výroby elektrické energie v uhelných elektrárnách. Nejvíce studenty zaujal kotel, mlecí mlýny na uhlí, hala s parními turbínami a turbogenerátory, vykládka uhlí z železničních vagónů, mechanické odlučovače popílku a velín. Dále jsme navštívili velín závodu PVC, kde žáky nejvíce zaujalo řízení ventilů ve výbušném prostředí přes optočleny.
Exkurze vhodně doplnila výuku předmětu Elektrotechnika a elektronika, Úvod do automatizační techniky, Chemie a ekologie. Návštěva Spolany byla motivační pro další studium zejména v předmětech Části a mechanismy strojů, Elektrotechnika a elektronika a Mechatronika.
Ing. Vladimír Křivka, Ph.D.

28.6.2018© 2013 - 2019, Střední průmyslová škola na Proseku.