Aktuální příspěvky

Informace k provozu školy od 8. června 2021

Informace k provozu školy od 8. června 2021
(používání ochranných prostředků dýchacích cest)

  1. Žáci nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni.
  2. Pedagogičtí pracovníci nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a to při poskytování vzdělávání obecně.
Číst více
8.6.2021

Doplňovací volby do Školské rady – zákonný zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků

Dne 10. 6. 2021 se budou konat doplňovací volby do Školské rady na jedno uvolněné místo (ukončení mandátu) za zákonné zástupce nezletilých žáků, resp. zletilé žáky.

Právo volit tohoto člena Školské rady mají všichni zákonní zástupci našich nezletilých žáků, tzn. těch, kteří ke dni konání voleb ještě nedosáhli věku 18 roků a všichni zletilí žáci školy, tzn.… Číst více

31.5.2021

Třídní schůze – pro rodiče žáků 1. – 3. ročníků

Třídní schůze pro rodiče žáků 1. – 3. ročníků se budou konat prezenční formou (v budově školy) dne 10. 6. 2021 v 17.00 hodin.

Podmínky k povolení ke vstupu do budovy jsou následující:

  1. Potvrzení zdravotnického zařízení o prodělání onemocnění Covid-19, přičemž od ukončení izolace neuběhlo více než 180 dní k termínu konání třídních schůzí.
Číst více
27.5.2021

Testování a zkoušení žáků během prezenční výuky

Skupina A – Předměty jejich testování (písemné testy a zkoušení) může začít bezprostředně po návratu žáků do škol, u vícehodinových předmětů, rozložených v průběhu prvního týdne nesmí začít zkoušení první hodinou předmětu. Pokud jsou postačující známky z distanční výuky, lze známky z předmětu uzavřít na základě již získaných známek.… Číst více

20.5.2021

Výsledky přijímacího řízení 2021/2022

Elektrotechnika – Automatizace měst a budovseznam přijatých uchazečů

Elektrotechnika – Mechatronikaseznam přijatých uchazečů

Informační technologie – Správa sítí a IT bezpečnost seznam přijatých uchazečů

Informační technologie – Vývoj aplikacíseznam přijatých uchazečů

Strojírenství – Počítačová podpora konstruování seznam přijatých uchazečů

Podrobné výsledky přijímacího řízení v informačním systému naleznete zde

  1. Nahlížet do spisu je možné dne 21.
Číst více
20.5.2021

1., 3. a 6. místo na krajském kole soutěže ENERSOL 2021

Dne 27. 4. 2021 se konala krajská konference ENERSOL 2021. Jednalo se již o 17. ročník, ale poprvé se uskutečnil on-line, z důvodu vládních restrikcí spjatých s pandemií coronaviru. V letošním roce žáci ze 13 pražských středních škol zpracovali celkem 91 projektů na aktuální témata z oblasti úspor energií, obnovitelných zdrojů a snižování emisí v dopravě.… Číst více

1.6.2021

Suplovací rozvrhy

Suplovací rozvrhy jsou opět publikovány v sekci „Rozvrhy a suplování“. Zítřejší výuka pro 1. až 3. ročníky začíná v 10:55.… Číst více

24.5.2021

Pondělí 24. 5. 2021 – 1. až 3. ročníky

Sraz třídy v 8:30 v učebně uvedené níže. U testování budou přítomni třídní učitelé + další učitel, kteří otestují žáky. Následovat budou třídnické hodiny s třídními učiteli.

Třída Učebna Přítomní učitelé na testování 1Ea 310 Mgr. Iveta Vrábelová, Mgr. Michal Urbančík 1Eb 226 Mgr.… Číst více
21.5.2021

Zřizovatel školy

Praha.eu

Škola realizuje projekt "ŠABLONY PRO SPŠ NA PROSEKU" Projekty.eu

Kontakt

Střední průmyslová škola na Proseku
Novoborská 2, 190 00 Praha 9

IČO: 14891239, DIČ: CZ14891239
IZO: 014891221

Email: sps-prosek@sps-prosek.cz
Tel.: 286 028 340, Fax.: 286 880 490© 2013 - 2021, Střední průmyslová škola na Proseku.