Testování ECDL

Na konci měsíce června bude vypsán termín na testování dalších modulů. Přesný datum a čas vám bude sdělen dodatečně s ohledem na suplovací rozvrh.
Do 11. 6. 2018 potvrďte účast osobně panu Sedláčkovi, kabinet 211, nebo emailem na martin.sedlacek@sps-prosek.cz a poté si vyzvedněte přihlášku. Uveďte moduly, které chcete v tomto termínu absolvovat.

7.6.2018© 2013 - 2019, Střední průmyslová škola na Proseku.