PROJEKTY EU / Spolupráce s E.ON

Spolupráce s německou školou a firmou E.ON v roce 2011

Střední průmyslová škola na Proseku, Novoborská 2, Praha 9, společně se vzdělávacím centrem E.ON Bayern AG Bayreuth a Staatliche Berufsschule I. Bayreuth, organizovala již po třinácté výměnu studentů obou zúčastněných škol.

Obsah spolupráce tvořila zejména odborná část, kterou pedagogové obou stran společně připravili pro české studenty oborů mechanik seřizovač mechatronik, mechanik elektronik, strojírenství a podnikání a německé studenty oborů mechatronik a obchodník.

V Německu řešili studenti z ČR úlohu s využitím programovatelných automatů a seznámili se s nejmodernější technikou a vyučovacími metodami. Studenti ekonomických oborů pracovali na různých pozicích přímo ve vedení firmy E.ON. Němečtí partneři rovněž připravili zajímavou exkurzi do firmy Loewe AG a výlet do okolí Bayreuthu. Nedílnou součástí návštěvy v Německu bylo tradičně přijetí naší skupiny představiteli firmy E.ON Bayern AG Bayreuth a představiteli města Bayreuth. Návštěvy v Bayreuthu se 2.- 6. května letošního roku zúčastnilo 31 studentů školy a 4 pedagogičtí pracovnííci. Všichni studenti obdrželi za úspěšné splnění odborných zadání certifikáty firmy E.ON Bayern AG. a současně byly účastníkům vystaveny Europassy a proveden záznam o absolvované odborné stáži.

Do České republiky přijelo v termínu 21. – 25.června 25 studentů a 8 pedagogických pracovníků. Studenti technických oborů dle zadání zhotovovali elektronickou ruletu a vypracovali jednoduchý program pro automatickou řídící jednotku PLC s výstupními elektropneumatickými prvky. Studenti oboru obchodník zpracovávali pro zaměstnance firmy nabídku relaxačních aktivit v České republice. Za úspěšné splnění zadání obdrželi certifikáty. V rámci pobytu absolvovali odbornou exkurzi v historické vodní elektrárně v Praze na Štvanici, do pražských kolektorů a do technického muzea. Součástí pobytu byl rovněž kulturní,sportovní a společenský program.

Význam již tradiční spolupráce studentů a pedagogů v rámci projektu byl všemi partnery hodnocen velmi pozitivně. Pro další pokračování spolupráce byly stanoveny termíny pro rok 2012 a konzultovány nové náměty pro spolupráci. Na financování projektu se i v roce 2011 podíleli studenti SPŠ na Proseku, studenti Staatliche Berufsschule I. Bayreuth, firmy E.ON Bayern AG Bayreuth, E.ON Česká republika, s.r.o. a Střední průmyslová škola na Proseku.

Dalším přínosem spolupráce SPŠ na Proseku s firmou E.ON ČR,s.r.o. byla i v roce 2011 účast studentů SPŠ na Proseku ve vzdělávacích aktivitách podporovaných firmou E.ON Česká republika,s.r.o. (projekt ENERGIS 24,Cesty za energetikou a další).

Spolupráce s německou školou a firmou E.ON v roce 2010

Střední průmyslová škola na Proseku, Novoborská 2, Praha 9, společně se vzdělávacím centrem E.ON Bayern AG Bayreuth a Staatliche Berufsschule I. Bayreuth, organizovala již po dvanácté výměnu studentů obou zúčastněných škol.

Obsah spolupráce tvořila zejména odborná část, kterou pedagogové obou stran společně připravili pro české studenty oborů mechanik seřizovač CNC a mechatronik a mechanik elektronik a podnikání a německé studenty oborů mechatronik a obchodník. V Německu měli studenti z ČR možnost pracovat s programovatelnými automaty a seznámit se s nejmodernější technikou a vyučovacími metodami. Studenti ekonomických oborů se seznámili s prací na různých pozicích přímo na vedení firmy E.ON. Němečtí partneři rovněž připravili zajímavé exkurze a výlety do okolí Bayreuthu. Nedílnou součástí návštěvy v Německu je tradičně přijetí naší skupiny představiteli firmy E.ON Bayern AG Bayreuth a představiteli města Bayreuth. Návštěvy v Bayreuthu se 3. – 7. května letošního roku zúčastnilo 27 studentů školy a 5 pedagogických pracovníků. Všichni studenti obdrželi za úspěšné splnění odborných zadání certifikáty firmy E.ON Bayern AG. a současně byly účastníkům vystaveny Europassy a proveden záznam o absolvované odborné stáži. Do České republiky přijelo v termínu 21. – 25.června 29 studentů a 5 pedagogických
pracovníků. Studenti technických oborů dle zadání zhotovovali elektronický melodický zvonek a vypracovali jednoduchý program pro automatickou řídící jednotku PLC s výstupními elektropneumatickými prvky. Studenti oboru obchodník zpracovávali pro zaměstnance firmy nabídku relaxačních aktivit v České republice. Za úspěšné splnění zadání obdrželi certifikáty. V rámci pobytu absolvovali odbornou exkurzi v ČEPS,a.s. a v historické vodní elektrárně Zdenka Sternberga v Ratajích. Součástí pobytu byl rovněž kulturní,sportovní a společenský program.

Význam již tradiční spolupráce studentů a pedagogů v rámci projektu byl všemi partnery hodnocen velmi pozitivně. Pro další pokračování spolupráce byly stanoveny termíny pro rok 2011 a konzultovány nové náměty pro spolupráci. Na financování projektu se i v roce 2010 podíleli studenti SPŠ na Proseku, studenti Staatliche Berufsschule I. Bayreuth, firmy E.ON Bayern AG Bayreuth, E.ON Česká republika, s.r.o. a Střední průmyslová škola na Proseku.

Dalším přínosem spolupráce SPŠ na Proseku s firmou E.ON ČR,s.r.o. byla v roce 2010 účast studentů SPŠ na Proseku ve vzdělávacích aktivitách podporovaných firmou E.ON Česká republika,s.r.o. Studenti podali projekt do soutěže E.ON Energy Globe Award ČR 2010 a zúčastnili se v projektu ENERGIS 24 projektu Putování po zdrojích II a Cesta za vyšší účinností I.

P1010355

Obrázek 1 z 500

Spolupráce s německou školou a firmou E.ON v roce 2009

Střední průmyslová škola na Proseku, Novoborská 2, Praha 9, společně se vzdělávacím centrem a Staatliche Berufsschule I. Bayreuth, organizovala již po jedenácté výměnu žáků obou zúčastněných škol. Projekt finančně podporují firmy E.ON Bayern AG Bayreuth a E.ON Česká republika, s.r.o.

Obsah spolupráce tvořila zejména odborná část, kterou pedagogové obou stran společně připravili pro české žáky oborů mechanik seřizovač CNC a mechatronik a mechanik elektronik, management a podnikání a německé žáky oborů mechatronik a obchodník. V Německu měli žáci z ČR možnost pracovat s programovatelnými automaty a seznámit se s nejmodernější technikou a vyučovacími metodami. Žáci ekonomických oborů se seznámili s prací na různých pozicích přímo na vedení firmy E.ON. Němečtí partneři rovněž připravili pro žáky zajímavé exkurze a výlety do okolí Bayreuthu.

Návštěvy v Bayreuthu se v květnu minulého roku zúčastnilo 24 žáků školy a 5 pedagogických pracovníků. Všichni žáci obdrželi za úspěšné splnění odborných zadání certifikáty firmy E.ON Bayern AG a rovněž záznam o odborné stáži do Europassu.

Do České republiky přijelo v termínu 22. – 26.června 26 žáků a 6 pedagogických pracovníků. Žáci technických oborů dle zadání zhotovovali elektronický tester baterií a vypracovali jednoduchý program pro automatickou řídící jednotku PLC s výstupními elektropneumatickými prvky. Žáci oboru obchodník zpracovali prezentaci o firmě E.ON a svém městě. Za úspěšné splnění zadání obdrželi žáci certifikáty. Celá delegace navštívila Senát ČR a byla přijata senátorem Tomášem Kladívkem. Součástí pobytu byla také exkurze do firmy Aero Vodochody a rovněž kulturní a společenský program.

Význam již tradiční spolupráce studentů a pedagogů v rámci projektu byl všemi partnery hodnocen velmi vysoko. Byl vysloven zájem o další pokračování spolupráce a hledání dalších forem a obsahu.

Na financování projektu se v roce 2008 podíleli studenti SPŠ na Proseku, studenti Staatliche Berufsschule I. Bayreuth, firmy E.ON Bayern AG Bayreuth, E.ON Česká republika, s.r.o. a Střední průmyslová škola na Proseku.© 2013 - 2019, Střední průmyslová škola na Proseku.