PROJEKTY EU / Šablony pro SPŠ na Proseku

Střední průmyslová škola na Proseku získala z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I na období od 01.09.2017 do 31.08.2019 dotaci na projekt s názvem Šablony pro SPŠ na Proseku, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0005637.

Dotace bude využita na:

  • Činnost školního psychologa
  • Činnost školního kariérního poradce
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
  • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem


© 2013 - 2020, Střední průmyslová škola na Proseku.