PROJEKTY EU / Pořízení robotizovaného pracoviště pro zkvalitnění výuky technických oborů

Střední průmyslová škola na Proseku získala z Operačního programu Praha – pól růstu ČR v rámci Výzvy Pořízení robotizovaného pracoviště pro zkvalitnění výuky technických oborů na období od 01. 11. 2017 do 31. 12. 2018 dotaci na zařízení pracoviště se dvěma průmyslovými roboty, registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000449

Realizací projektu dojde ke:

  • Zkvalitnění výuky
  • Zlepšení podmínek pro přípravu žáků
  • Zvýšení zájmu žáků o technické obory
  • Propojení teoretické výuky s reálnou praxí

Žáky bude možné naučit:

  • Ručně programovat robotizované pracoviště
  • Ověřovat programy vytvořené v PC
  • Ovládat roboty pomocí ručního ovládání
  • Realizovat multi-move pohyby – pohyby více robotů současně


© 2013 - 2019, Střední průmyslová škola na Proseku.