PROJEKTY EU / OPPA ITTEL

oppa_loga_web

Informace o projektu:

Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií

Od 1.7.2013 do 30.3.2015 realizovala Střední průmyslová škola na Proseku projekt podpořený z Operačního programu Praha Adaptabilita s názvem Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií, zkráceně ITTEL. Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR částkou 3 151 940,81 Kč.

Projekt umožnil:

 • tvorbu výukových materiálů pro nově otevřený obor Mobilní a telekomunikační systémy;
 • nákup telefonní ústředny, speciálních digitálních telefonl, svářečky optických vláken a dalšího vybavení;
 • tvorbu e-learningové platformy s učebními podklady, testy a databází otázek z odborných předmětů;
 • vytvoření elektronické aplikace pro výpočty v oblasti telekomunikačních systémů nebo virtuálního sestavení ústředny;
 • propojení výuky na střední škole s vysokoškolských studiem.

Výstupy:

Všechny výstupy vzniklé v rámci projektu jsou dostupné k volnému stažení níže:

 • Prezentace pro obor telekomunikační sítě (1.část, 2.část, 3.část, 4.část, úlohy)
 • Úlohy k telefonním ústřednám (ke stažení ZDE)
 • Úlohy pro praktická cvičení předmětů počítačové sítě (ke stažení ZDE)
 • Prezentace a úlohy pro mobilní technologie (ke stažení ZDE)
 • Aplikace pro výpočty v oblasti telekomunikačních systémů
 • Aplikace k virtuálnímu sestavení telekomunikačních učeben

Shrnutí realizace projektu:

Projekt byl realizován prostřednictvím sedmi klíčových aktivit. První aktivita umožnila proškolení deseti učitelů během šesti jednodenních školení. V rámci druhé aktivity bylo vytvořeno celkem 58 jednotlivých prezentací k 15 tematickým celkům. Současně s prezentacemi byly vytvořeny praktické úlohy. Od 9/2014 používají žáci školy jako součást výuky Aplikaci pro výpočty v oblasti telekomunikačních systémů.

Aktivita č. 3 spojovala nákup telefonních ústředen a vytvoření úkolů a úloh, které by žáci mohli provádět na nových zařízeních. Výstupem je 12 úloh, které jsou zpracované ve čtyřech variantách. Druhým výstupem je aplikace k virtuálnímu sestavení telekomunikačních učeben, kterou mají žáci k dispozici na stránkách moodle.

V rámci aktivity čtyři vznikaly úlohy pro praktická cvičení předmětů počítačové sítě. Vznikly tak čtyři úlohy na optickou kabeláž, dvě úlohy k ostatní kabeláži a dvě úlohy na zásuvky, celkem osm úloh.

Pátá aktivita vytvářela podklady pro výuku předmětu Mobilní technologie, jak pro teoretickou, tak praktickou část. Vzniklo tak pět učitelských prezentací a osm úloh pro praktická cvičení.

Všechny nově vytvořené výukové materiály byly předány učitelům do výuky bezprostředně po jejich vytvoření. Ověřování bylo zahájeno v 9/2013. V létě 2014 probíhala oponentura prezentací učiteli odborných předmětů. Připomínky metodikové následně zapracovávali do prezentací. Prezentace začaly po úpravě sloužit jako plnohodnotná součást výuky, pilotáž pokračovala nicméně až do 2/2015. Konečně úpravy prezentací zajišťovali již sami učitelé odborných předmětů. Byla vytvořena databanka 250 otázek, z nichž učitelé průběžně sestavují testy a kurzy. Všechny prezentace jsou součástí online elektronického systému výukového systému moodle. K němu mají přístup jak učitelů, tak žáci, kteří si mohou vyloženou látku ještě jednou projít, prezentace si stáhnout.

Součástí pilotáže bylo absolvování šesti projektových dní:

–       Dva projektové dny ve firmách Triton a Foxconn v Pardubicích. Prvního dne se zúčastnily třetí ročníky IT, druhého dne pak oba ročníky Mobilní a telekomunikační systémy.

–       Dva projektové dny na téma xDSL technologie;

–       Projektový den na téma ethernet;

–       Projektový den optické sítě.

Do aktivit projektu se zapojilo 178 studentů.

V rámci řízení projektu byla uskutečněna dvě výběrová řízení, předložena Zpráva o zahájení realizace projektu a čtyři monitorovací zprávy.

Aktivity:

 • Školení učitelů
 • E-learning v předmětu telekomunikační sítě
 • Úkoly a úlohy pro předmět praxe (část telekomunikační ústředny a sítě)
 • Praktická cvičení předmětu počítačové sítě
 • Mobilní technologie v praxi
 • Pilotáž vytvořených produktů
 • Řízení, koordinace, monitoring projektu
IMAG1073

Nová učebna pro telekomunikace

IMAG1076

Telefony nakoupené v rámci veřejné zakázky Dodávka telefonních ústředen a příslušenství

IMAG1078

Moduly telefonních ústředen

učebna2

Laboratoř komunikačních technologií vznikla díky podpoře OPPA

IMAG1075

Výuka optických sítí pomocí svářečky a lamačky optických vláken

IMAG1079

Pomůcky pro výuku optických sítí: Svářečka optických vláken, sada pro lepení optických konektorů

 © 2013 - 2019, Střední průmyslová škola na Proseku.