PROJEKTY EU / Leonardo da Vinci

Leonardo-baner

Střední průmyslová škola na Proseku je zapojena v programu celoživotního vzdělávání Leonardo da Vinci na léta 2009–2011 – Praxe pro technické obory v Německu (CZ/09/LLP-LdV/IVT/). Partnery naší školy jsou organizace InBIT v Německu.
Jedná se o projekt odborných stáží pro studenty oborů Strojírenství, Informační technologie, Silniční doprava, Mechatronika, Mechanik elektronik a Mechanik seřizovač – mechatronik

1. odborná stáž

22.11 – 5.12.2009 Erfurt:
Stáž byla po odborné i jazykové stránce významným přínosem pro zkvalitnění přípravy žáků v oboru Silniční doprava – diagnostika silničních motorových vozidel. Část stáže, které proběhla v dílnách InBIT a řemeslnické komory v Erfurtu, část ve vzdělávacím zařízení v Jeně. Součástí byly i odborné exkurze. Počet účastníků SPŠ Prosek: 7 + pedag.doprovod

2. odborná stáž

6. – 21.4.2010 Rostock:
Odborná stáž je zaměřena na tvorbu webových stránek. Účastní se jí 7 studentů SPŠ na Proseku z oborů Strojírenství , Informační technologie a Mechanik elektronik.
Ostatní stáže budou probíhat ve školním roce 2010/2011.© 2013 - 2019, Střední průmyslová škola na Proseku.