PROJEKTY EU / Inkluze a multikulturní vzdělávání

Operační program Praha – pól růstu ČR

Střední průmyslová škola na Proseku získala z Operačního programu Praha – pól růstu ČR v rámci Výzvy Inkluze a multikulturní vzdělávání na období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 dotaci na zvýšení kvality vzdělání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti, registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000650

Dotace bude využita na:

  • Dvojjazyčný školní asistent
  • Interkulturní pracovník
  • Projektová výuka
  • Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách
  • Komunitně osvětová setkávání
  • Volnočasový klub


© 2013 - 2019, Střední průmyslová škola na Proseku.